(Cv 2,42-47; 1 Pr 1,3-9; Ga 20,19-31)

NIỀM TIN PHỤC SINH

“Những điều đã được chép ở đây là để anh em tin rằng Đức Giêsu là Đấng Kitô,
Con Thiên Chúa, và để nhờ tin mà được sự sống nhờ danh Người”
 (Ga 20,31)

(Hc 15,15-20; 1Cr 2,6-10; Mt 5,17-37)

ĐỨC GÊSU KITÔ - ĐẤNG KIỆN TOÀN LỀ LUẬT

Nếu anh em không ăn ở công chính hơn các kinh sư và người Pharisêu,
thì sẽ chẳng được vào Nước Trời
” (Mt 5,20)

(Cv 2,1-11; 1Cr 12,3b-7.12-13; Ga 20,19-23)

Chủ đề: KHỞI ĐẦU MỚI VỚI THÁNH THẦN

“Và ai nấy đều được tràn đầy ơn Thánh Thần, họ bắt đầu nói các thứ tiếng khác,
tùy theo khả năng Thánh Thần ban cho” 
(Cv 2,4)

(Cv 1,1-11; Ep 1,17-23; Lc 24,46-53)

CHỦ ĐỀ:

SỨ VỤ CỦA KITÔ HỮU:

ĐƯỢC SAI ĐI LOAN BÁO TIN MỪNG

“Phải nhân danh Thầy mà rao giảng cho muôn dân,

bắt đầu từ Giêrusalem, kêu gọi họ sám hối để được ơn tha tội.

Chính anh em là chứng nhân về những điều này” (Lc 24,47-48)

Top menu

Template Settings

Color

For each color, the params below will be given default values
Blue Oranges Red

Body

Background Color
Text Color

Header

Background Color

Spotlight3

Background Color

Spotlight4

Background Color

Spotlight5

Background Color

Footer

Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Direction