Học Hỏi Phúc Âm Chúa Nhật Lễ Mẹ Thiên Chúa - Lc 2,16-21

Lm Antôn Nguyễn Cao Siêu S.J
1. Đọc Lc 2,8-15. Thiên sứ có bảo những người chăn chiên đi Bê-lem để gặp Đấng Cứu độ, Đấng Ki-tô không? Tại sao họ lại đi? Thiên sứ có dẫn đường cho họ đi không?

Học Hỏi Phúc Âm Lễ Giáng Sinh ABC - Lc 2,1-20

Lm Antôn Nguyễn Cao SIêu S.J

  1. Hoàng đế Au-gút-tô là ai? Tại sao ông lại truyền kiểm tra dân số trong Đế quốc Rôma?
  2. Đọc Lc 2,3-4. Tại sao Giuse phải đi từ Nadarét lên Bêlem là thành của vua Đa-vít để đăng ký?

Học Hỏi Phúc Âm Chúa Nhật 2 Mùa Vọng Năm A - Mt 3,1-12

Lm Antôn Nguyễn Cao Siêu S.J

 

  1. Lời mời gọi của Gioan Tẩy giả ở Mt 3,2 có giống với lời mời gọi của Đức Giêsu ở Mt 4,17 không? Theo cái nhìn của người Do Thái, Nước Trời là Nước nào?

Học Hỏi Phúc Âm Chúa Nhật 1 Mùa Vọng Năm A-Mt 24,37-44

Lm Antôn Nguyễn Cao Siêu S.J

  1. Trong Tin Mừng Mátthêu, có mấy Bài Giảng dài của Đức Giêsu? Đọc Mt 5-7; 10; 13; 18; 24-25.
  2. Đọc các dụ ngôn trong Mt 24,37-25,46. Có bao nhiêu dụ ngôn trong phần này? Các dụ ngôn này có điểm chung nào?

Top menu

Template Settings

Color

For each color, the params below will be given default values
Blue Oranges Red

Body

Background Color
Text Color

Header

Background Color

Spotlight3

Background Color

Spotlight4

Background Color

Spotlight5

Background Color

Footer

Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Direction