Học Hỏi Phúc Âm Chúa Nhật 1 Mùa Vọng Năm A-Mt 24,37-44

Lm Antôn Nguyễn Cao Siêu S.J

 1. Trong Tin Mừng Mátthêu, có mấy Bài Giảng dài của Đức Giêsu? Đọc Mt 5-7; 10; 13; 18; 24-25.
 2. Đọc các dụ ngôn trong Mt 24,37-25,46. Có bao nhiêu dụ ngôn trong phần này? Các dụ ngôn này có điểm chung nào?
 3. Đọc Mt 24,26-44. Tìm những câu Đức Giêsu nói về việc Ngài sẽ đến trong vinh quang vào ngày tận thế.
 4. Đức Giêsu có biết khi nào là ngày tận thế không? Đọc Mt 24,36. Chúng ta có biết ngày Chúa quang lâm không? Đọc Mt 24,42.                                                                                                            
 5. Đọc Mt 24,3.27.37.39. Tin Mừng Mátthêu là Tin Mừng duy nhất dùng từ quang lâm (parousia). Quang lâm nghĩa là gì? Quang lâm của Đức Giêsu giống và khác với giáng lâm của một vị vua như thế nào?
 6. Đọc Mt 24,38-39. Quang lâm của Đức Giêsu giống nạn hồng thủy thời ông Nôê ở điểm nào? Những người dưới thời ông Noe đã phạm tội gì để bị Thiên Chúa phạt? Đọc Sáng thế 6,5.11-12.
 7. Những người được Đức Giêsu nói đến trong thời ông Nôê (Mt 24,38) và những người được Ngài nói đến trong Mt 24,40-41 có điểm nào giống nhau?
 8. Đọc Mt 24,42 - 25,30. Theo Đức Giêsu, canh thức nghĩa là làm gì?

 

GỢI Ý SUY NIỆM

Theo bạn, Mùa Vọng có phải là thời gian ngóng đợi không? Người kitô hữu ngóng đợi biến cố nào chưa xảy ra? Tại sao Giáo hội lại cho đọc bài Tin Mừng này vào Chúa Nhật thứ nhất Mùa Vọng? Bài Tin Mừng này có giúp bạn biết canh thức không?

 

PHẦN TRẢ LỜI

 1. Tin Mừng Mátthêu có 5 Bài Giảng dài của Đức Giêsu: Bài Giảng trên núi (chương 5-7); Bài Giảng về Sứ mạng Truyền giáo (chương 10); Bài Giảng bằng Dụ ngôn (chương 13); Bài Giảng về Đời sống trong Giáo hội (chương 18); và Bài Giảng về thời Cánh chung (chương 24-25).
 2. Trong Mt 24,37 – 25,46 có các dụ ngôn sau đây: dụ ngôn ngắn về người chủ nhà không canh thức vì không biết giờ kẻ trộm đến (Mt 24,43); dụ ngôn về những đầy tớ trung tín và những đầy tớ bị chủ về bất ngờ bắt gặp đang làm điều xấu (Mt 24,45-51); dụ ngôn mười trinh nữ, năm cô sẵn sàng và năm cô không sẵn sàng khi chàng rể đến (Mt 25,1-13); dụ ngôn những đầy tớ sinh lợi số yến bạc được trao và anh đầy tớ cất giấu yến bạc dưới đất (Mt 25,14-30). Các dụ ngôn này đều nói về việc cần có thái độ luôn sẵn sàng, tỉnh thức và trung tín, vì không biết ngày nào Chúa quang lâm (x. Mt 24,42).
 3. Trong Mt 24,26-44, Đức Giêsu nhiều lần nói đến việc Ngài sẽ đến trong vinh quang (=quang lâm) vào ngày tận thế : cuộc quang lâm của Con Người (Mt 24,27); Con Người sẽ xuất hiện trên trời, Con Người đầy quyền năng và vinh quang đến trên mây trời (Mt 24,30); Con Người đã đến gần (Mt 24,33); Con Người quang lâm (Mt 24, 37.39); Chúa của anh em sẽ đến (Mt 24,42); Con Người sẽ đến (Mt 24,44). Như thế khi nói về quang lâm, Đức Giêsu thích nhận mình là “Con Người.”
 4. Đức Giêsu khẳng định nhiều lần về việc Ngài sẽ đến trong vinh quang, nhưng lạ thay Ngài lại nhận là mình không biết khi nào chuyện ấy xảy ra: “Về ngày và giờ đó thì không ai biết, cả các thiên sứ trên trời, cả Người Con (= Đức Giêsu) cũng không, chỉ một mình Chúa Cha biết thôi” (Mt 24,36; x. Mc 13,32). Khi Con Thiên Chúa nhập thể, Ngài chấp nhận thân phận làm người như chúng ta với những giới hạn. Ngài không biết hết mọi sự và Ngài chấp nhận tùy thuộc quyền Cha (x. Mt 20,23). Ngài không biết khi nào tận thế, khi nào Ngài trở lại trong vinh quang, nên dĩ nhiên chúng ta lại càng không thể biết được khi nào những biến cố ấy đến (Mt 24,42). Chính vì thế mọi đồn đoán về ngày tận thế đều không có cơ sở và không đáng tin.
 5. Mátthêu là tác giả Tin Mừng duy nhất dùng danh từ quang lâm (parousia). Từ này được dùng bốn lần trong chương 24 (Mt 24,3.27.37.39). Quang lâm vốn thường được dùng để chỉ sự giáng lâm của một vị quân vương. Còn trong Tân Ước, quang lâm để chỉ việc Đức Giêsu sẽ trở lại trong vinh quang, trong tư cách như Đấng đến để phán xét cả thế giới vào ngày tận thế.
 6. Quang lâm của Đức Giêsu giống với nạn hồng thủy thời ông Nôê ở tính chất bất ngờ, không ai biết trước được. Người ta vẫn ăn uống, cưới vợ lấy chồng, rồi bất ngờ nạn hồng thủy ập xuống cuốn đi hết thảy (Mt 24,38-39), trừ những người trong gia đình ông Nôê được ở trong tàu. Đó là hình phạt mà Thiên Chúa giáng xuống. Theo sách Sáng thế, những người thời ông Noê bị phạt vì “sự gian ác của loài người thật lớn lao,” lòng của họ “thường xuyên toan tính những ý định xấu xa” (St 6,5), “mặt đất đầy dẫy bạo lực… mọi xác phàm đã theo nếp sống hư hỏng trên mặt đất” (St 6,11-12).
 7. Có ít nhất một điểm giống nhau. Đó là khi cơn hồng thủy ập đến thì các người thời ông Noê đang sống cuộc sống bình thường hàng ngày: ăn uống, cưới vợ lấy chồng (Mt 24,38). Còn trong Mt 24,40-41 ta cũng thấy điều tương tự. Khi Con Người quang lâm, tất cả đều đang làm việc bình thường hàng ngày: hai người đàn ông đang làm ruộng ngoài đồng, họ có thể là anh em hay cha con với nhau; hai người đàn bà đang ngồi kéo cối xay bột, họ có thể là những người trong cùng một gia đình. Chính trong bầu khí có vẻ yên ổn đó mà Con Người bất ngờ đến như vị thẩm phán, từ đó mỗi người chịu một số phận khác nhau. Người thì được đem đi, người thì bị bỏ lại. Người thì được các thiên thần tập họp để đưa vào cõi sống (x. Mt 24,31; 1 Tx 4,17), người thì bị hư mất.
 8. Đức Giêsu kêu gọi chúng ta canh thức. Dựa trên Mt 24,42 - 25,30, ta thấy thái độ canh thức mang nhiều sắc thái phong phú. Canh thức là thái độ của người luôn sẵn sàng trong tư thế chờ đợi Con Người quang lâm (Mt 24,42-44). Canh thức là chu toàn nhiệm vụ được giao, không lạm dụng quyền lực (Mt 24,45-51). Canh thức là lúc nào cũng có đèn sáng để ra đón Chúa ngay, lúc nào cũng có đủ dầu dự trữ (Mt 25,1-13). Canh thức là sử dụng những gì Chúa ban để sinh lợi, chứ không lười biếng chôn giấu yến bạc của mình (Mt 25,14-30). Như thế canh thức không phải là thụ động chờ ngày Chúa trở lại vào lúc tận thế, mà là chờ một cách tích cực, và năng động xây dựng Nước Chúa trên trần gian.

 

Top menu

Template Settings

Color

For each color, the params below will be given default values
Blue Oranges Red

Body

Background Color
Text Color

Header

Background Color

Spotlight3

Background Color

Spotlight4

Background Color

Spotlight5

Background Color

Footer

Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Direction