ĐƯỢC Ở VỚI TÔI

Lm Antôn Nguyễn Cao Siêu S.J

Trong cả bốn Phúc Âm, đây là câu hỏi đầu tiên của Philatô

khi gặp Đức Giêsu trong dinh tổng trấn của mình:

ĐỪNG SỢ HÃI

Lm Antôn Nguyễn Cao Siêu S.J

Vào năm 30, khi Đức Giêsu sống những ngày cuối đời,

Đền thờ Giêrusalem vẫn chưa được trùng tu xong,

dù việc sửa sang đã bắt đầu từ nửa thế kỷ rồi (Ga 2,20).

KHÔNG THỂ CHẾT NỮA   

Lm Antôn Nguyễn Cao Siêu S.J

Theo sách Luận Ngữ, khi học trò của Khổng Tử là Quý Lộ

hỏi Thầy mình: “Dám xin hỏi Thầy về sự chết.”

Suy Niệm Phúc Âm Chúa Nhật 31 Thường Niên Năm C- Lc 19,1-10

 Lm Antôn Nguyễn Cao Siêu S.J

  1. Tìm những điểm giống nhau và khác nhau giữa ông thu thuế Dakêu (Lc 19,1-10) với ông thủ lãnh ở Lc 18,18-30. Tìm những điểm giống nhau giữa ông thu thuế Dakêu trong bài Tin Mừng này với ông thu thuế trong dụ ngôn ở Lc 18,10-14?

Top menu

Template Settings

Color

For each color, the params below will be given default values
Blue Oranges Red

Body

Background Color
Text Color

Header

Background Color

Spotlight3

Background Color

Spotlight4

Background Color

Spotlight5

Background Color

Footer

Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Direction