MARIA VÀ HÀI NHI


Lm Antôn Nguyễn Cao Siêu S.J


“Mẹ sinh Chúa thiên đình, Đấng Tạo thành nên Mẹ…”
Đây là một câu trong Ca vãn kính Đức Mẹ ở thế kỷ 11.

TIN MỪNG TRỌNG ĐẠI

Lm Antôn Nguyễn Cao Siêu S.J

Một người Do-thái sẽ rất khó nhận ra Đấng Mêsia

khi đứng trước hang bò lừa ở Bê-lem đêm hôm ấy.

EMMANUEL

Lm Antôn Nguyễn Cao Siêu S.J

Ông Giuse là nhân vật nổi bật trong bài Tin Mừng.

Cuộc hôn nhân của ông với Maria gặp trục trặc lớn.

CÂY KHÔNG SINH QUẢ TỐT

Lm Antôn Nguyễn Cao Siêu S.J

Vào Mùa Vọng, phụng vụ chuyển sang màu Tím,

dù lẽ ra hy vọng phải mang màu Xanh lá cây!

Top menu

Template Settings

Color

For each color, the params below will be given default values
Blue Oranges Red

Body

Background Color
Text Color

Header

Background Color

Spotlight3

Background Color

Spotlight4

Background Color

Spotlight5

Background Color

Footer

Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Direction