“ĐỒNG HÀNH” HAY “HIỆP HÀNH”?

                                                                                                         --I-nha-xi-ô Hồ Thông--

 

Từ chủ chốt của “Thượng Hội Đồng Giám Mục lần thứ XVI, 2021-2023” là nguyên ngữ tiếng Ý: “synodalità”. Nguyên ngữ này xuất phát từ từ nguyên Hy-lạp: “synodos”, theo chiết tự, được cấu tạo từ tiếp đầu ngữ: “syn” (“cùng với”) với ngữ căn: “odos” (“con đường”), nghĩa sát từ: “cùng chung đường” hay “đồng hành”. Vì thế, nguyên ngữ này mới về từ loại nhưng không mới về nội dung.

TÔNG THƯ

SCRIPTURAE SACRAE AFFECTUS - LÒNG YÊU MẾN KINH THÁNH

CỦA ĐỨC THÁNH CHA PHANXICÔ

NHÂN DỊP KỶ NIỆM 1600 NĂM NGÀY MẤT CỦA THÁNH GIÊRÔNIMÔ

Bản dịch của Uỷ Ban Kinh Thánh

GIẢI THÍCH LỜI CHÚA VÀ NHỮNG THÁCH ĐỐ

(Ủy ban Kinh Thánh Giáo hoàng, Linh hứng và Chân lý Kinh Thánh, Libreria Editrice Vatican, 2014, số104 -150. Bản dịch do UBKT thực hiện)

Top menu

Template Settings

Color

For each color, the params below will be given default values
Blue Oranges Red

Body

Background Color
Text Color

Header

Background Color

Spotlight3

Background Color

Spotlight4

Background Color

Spotlight5

Background Color

Footer

Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Direction