Mùi hoa sứ thơm trong các đề tài của dòng nhẹ nhàng trôi cùng cánh bèo. Tâm hồn yên lặng theo những lớp sóng nước, tâm hồn muốn dừng lại. Có chút ghi nhớ những người ngồi nghe Cha truyền thông tin về cách thinh lặng trong cầu nguyện

Vị trí của tôi ở đâu giữa cộng đoàn? Vai trò của tôi là gì trong một tập thể? Tôi sẽ làm gì để xây dựng và phát triển cộng đồng? Tôi sẽ đóng góp điều gì để thăng tiến tập thể? Bao lâu còn thao thức với những câu hỏi ấy, lâu dài tôi muốn gắn bó với tập thể tôi đang sống. Bao lâu còn trăn trở về đích mục tiêu và nghĩa là đời mình, lâu dài tôi vẫn còn sức sống cho cộng đồng mạng

Hôm nay là ngày kỉ niệm đúng một năm tôi được đưa về đây. Ngày tôi sinh ra, tôi chẳng biết mục đích đời mình là gì. Tôi lặng lẽ để người ta khiêng đi đâu tùy ý. Rồi tôi được cha xứ đưa về và đặt ở cuối nhà thờ. Hôm sau, người ta nườm nượp xếp cạnh tôi. Rồi cha xứ ra ngồi sát bên tôi và ghé tai vào. Từng người lần lượt lên quỳ và nói những lỗi lầm của mình. Người ta kể từ đầu tới đuôi, từ quá khứ tới hiện tại, từ lỗi nhỏ đến tội to.

Top menu

Template Settings

Color

For each color, the params below will be given default values
Blue Oranges Red

Body

Background Color
Text Color

Header

Background Color

Spotlight3

Background Color

Spotlight4

Background Color

Spotlight5

Background Color

Footer

Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Direction